Kontakt

Emailový kontakt: dagmar.sidorjakova@flaw.uniba.sk
Telefonický kontakt: 02 / 592 44 107

Informácie o prípravných kurzoch: poskytuje Bc. Anna Frlavsová, (tel.: 02 / 592 44 471, mail: anna.frlavsova@flaw.uniba.sk)